Seatavern

Cape Town Events Weblog

What: 📅 MeetAdam(s) Tue 28 May 2024

MeetAdam(s) Tue 28 May 2024

https://www.quicket.co.za/events/262389-meetadams-tue-28-may-2024/

When:

Where: 🕳 Hussar Tapas Stellenbosch

How much:

🎟️ R300.00Quicket

Mans trek swaar.Gespanne. Geïrriteerd. Kwaad. Ongelukkig. Onseker. Eensaam.Meeste mans het nie ’n ruimte waar hulle dit openlik kan erken en bespreek met ander mans nie.Wat beteken dit om ’n man te wees in hierdie tyd? Is ek mans genoeg? Wat word van mans verwag? Waar behoort ek? Hoe moet ek opdaag in die lewe?Kom ons wees braaf genoeg om hieroor te praat en te besin oor hoe gesonde manlikheid eintlik lyk.

Onderwerp: Wie is “ek”? Die belangrikheid van selfkennis. (’n Gesprek wat lig wil gooi en bewustheid skep oor abstrakte konsepte soos ware/vals self, ego en superego, maskers, persona, skadu, komplekse en persoonlikheid.)

Ete en wyn ingesluit - kontantkroeg beskikbaar vir die res.

Hussar Grill Tapas, Good Hope Building, 23 Plein St, Stellenbosch Central, Stellenbosch, 7600Dinsdag 28 Meil 202418:30 vir 19:00 - 21:00

Deel gerus hierdie uitnodiging met ander mans wat ook mag baat by ’n boys' night met gewig!

Hoop om jou daar te sien, Adam!

Chris van den Berg062 342 9746

Men are struggling.Stressed. Irritable. Angry. Resentful. Unhappy. Drifting. Lonely.Most men don’t have a space to acknowledge and discuss this openly amongst fellow men. What does it mean to be a man in this age? Am I man enough? What’s expected of men? Where do I belong? How should I show up in life?Let’s have a brave conversation and discern what healthy masculinity actually looks like.

Topic: Who am “I”? The importance of self knowledge. (A conversation that tries to shed some light and create more awareness about abstract concepts like true/false self, ego and superego, masks, persona, shadow, complexes and personality.

Meal and wine included - cash bar available for the rest.

Tuesday 28 May 2024Hussar Grill Tapas, Good Hope Building, 23 Plein St, Stellenbosch Central, Stellenbosch, 760018:30 for 19:00 - 21:00

Please share this event with other men who might benefit from a boys’ night out with substance!

Hope to see you there, Adam!

Chris van den Berg062 342 9746